top of page
Aví­s Legal i Política de Privacitat

CONDICIONS GENERALS

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic [LSSICE], s’informa que la titularitat d’aquesta pàgina web és de mtNAUTic S.L. entenent com a tal el conjunt de les següents entitats: Escola Vela Sant Pol.

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web, que es publica sota el nom de domini web www.escolavelasantpol.com i que és titularitat de mtNAUTic S.L., assumeixen i es comprometen a respectar.

L’accés a aquest lloc web i l’ús dels materials continguts d’aquesta, implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

AVÍS LEGAL

 1. Identificació de l’Entitat

  L’entitat responsable dels serveis prestats a través de la pàgina web és:

  • Denominació social: mtNAUTic S.L.

  • Domicili Social: Av/ Doctor Furest s/n., 08395 Sant Pol de Mar.

  • CIF:

  • Adreça de correu electrònic: info@mtnautic.com

  • Número de registre d’entitats en el Consell Català  de l’Esport:

  L’objectiu de la Política de Privacitat d’Escola Vela Sant Pol és protegir la informació a Internet i les dades que l’usuari pugui introduir a la web.

  Aquesta política de privadesa és presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal: RGPD

 2. Condicions d’ús

  1.1. La simple i mera utilització de la present pàgina web, atorga la condició d’usuari i implica obligatòriament l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en el present Avís Legal. Si l’usuari no estigués d’acord amb les mateixes, s’abstindrà  d’utilitzar la pàgina web.

  1.2. L’usuari es compromet a utilitzar el present lloc web i els serveis posats a la seva disposició en el mateix, de la manera i en la forma que en el mateix s’estableix, obligant-se a no utilitzar la Web i els seus serveis amb finalitats il·lícites i / o contraris als establerts en aquestes condicions generals, que poguessin ser lesius de drets i / o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar o impedir el seu correcte funcionament o dels serveis que en ell s’ofereixen.

  1.3. La informació que Escola Vela Sant Pol posa a disposició dels usuaris a través d’aquest lloc web té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereix ni té caràcter de compromís vinculant o contractual Aquesta informació pot ser modificada, desenvolupada o actualitzada sense notificació prèvia.

  1.4 Els enllaços o links que conté aquest lloc web condueixen a l’usuari a pàgines web gestionades per tercers, sobre les que Escola Vela Sant Pol no exerceix cap tipus de control, llevat de les pròpies d’aquest, no responent ni dels continguts ni de l’estat d’aquestes pàgines

 3. Garanties i responsabilitat

  3.1. Escola Vela Sant Pol no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina Web i als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que vetllarà per, si escau, evitar-los i esmenar-los o actualitzar-los. Per tant, Escola Vela Sant Pol no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions.

  3.2. L’accés a la pàgina web no implica l’obligació per part d’Escola Vela Sant Pol de controlar l’absència de virus, o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. Per tant, Escola Vela Sant Pol no es fa responsable d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix o dels possibles errors de seguretat i danys en el sistema que puguin causar durant la visita d’aquesta web que està allotjada en un Servidor de Serveis ISP que compleix les condicions i requisits exigits legalment en matèria de protecció de dades i seguretat.

  3.3. Escola Vela Sant Pol exclou tota responsabilitat per les decisions que l’usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la pàgina web. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics i sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

 4. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

  4.1. La totalitat del contingut d’aquest lloc web està  protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’Escola Vela Sant Pol o, si escau, de tercers legalment legitimats, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la pàgina web i als continguts atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos i sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts.

  4.2. Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, còpia, distribució, cessió a tercers, comunicació pública, manipulació, supressió o transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà , dels continguts en aquest lloc web incloent informacions, textos , dades, continguts, gràfics, logotips, marques, icones, disseny, enllaços, arxius d’imatge i / o so i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’usuari de la pàgina web, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador, sense el previ i exprés consentiment d’Escola Vela Sant Pol llevat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a Escola Vela Sant Pol per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual. L’incompliment d’aquesta obligació per part de l’usuari, podrá  constituir infracció sancionable per aquesta legislació.

 5. Hiperenllaços

  5.1. Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i wwwmtnautic.com hauran d’observar i complir les condicions següents:

  5.1.1. Quan l’hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina web d’inici (sense reproduir-la), no serà  necessària autorització prèvia. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part d’Escola Vela Sant Pol.

  5.1.2. No es crearan frames amb la pàgina web  www.mtnautic.com

  5.1.3. No es declararà ni es donarà a entendre que Escola Vela Sant Pol ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç.

  5.1.4. La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats al l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

  5.2. La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web, és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació, no fent-Escola Vela Sant Pol responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  El responsable del tractament de les seves dades és Escola Vela Sant Pol amb domicili social a Av/ Doctor Furest s/n., 08395 Sant Pol de Mar. Si té alguna consulta relativa a protecció de dades pot adreçar-se a nosaltres a través del correu info@mtnautic.com

 • Quina és la finalitat del tractament de les seves dades?

  Escola Vela Sant Pol informa a l’interessat que les seves dades seran tractades amb les següents finalitats:

  Aquest tractament només serà realitzat si Escola Vela Sant Pol compta amb el consentiment del client.

  • Poder contactar amb l’usuari.

  • Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos.

  • Mantenir-lo informat a través de mitjans electrònics, o bé per qualsevol altre mitjà  que ens hagi facilitat, de notìcies relacionades amb el servei ofert.

  • Lliurament de comunicacions comercials sota soll·licitud de l’interessat.

  •  Escola Vela Sant Pol sota consentiment prestat per l’usuari podrà enviar comunicacions comercials relatives als seus productes i ofertes promocionals.

  •  Escola Vela Sant Pol sota consentiment prestat per l’usuari podrà  realitzar imatges i/o fotografies o videos per publicar-les a la web i les seves xarxes socials Facebook Twitter i Instagram.

 • Control informàtic de la plataforma WEB.

  Escola Vela Sant Pol realitzarà  aquelles actuacions de vigilància i control de l’és de la plataforma per tal de prevenir i detectar qualsevol utilització fraudulenta, accessos no autoritzats, alteracions o pèrdues d’informació de caràcter personal o no.

  Legitimació: Aquest tractament és necessari per complir amb les obligacions legals marcades per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com satisfer interessos legítims d’Escola Vela Sant Pol a garantir la seguretat de la xarxa i de la informació.

 • És lícit el tractament de les seves dades personals?

  Les bases jurídiques que legitimen els tractaments indicats són l’execució dels contractes d’assessorament jurídic o els que en el seu cas corresponguin, consentiment i l’interès legítim de la relació entre l’usuari i l’Escola Vela Sant Pol.

 • Per quant de temps conservarem les seves dades?

  Les dades personals a les quals es tingui accés es tractaran el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides. Mantindrem les dades personals mentre hi hagi una relació comercial i / o contractual amb l’usuari i mentre aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades personals.

 • A qui comunicarem les seves dades?

  Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per a la realizació de les seves funcions, si bé no podran utlizarla per a altres finalitats. Igualment hauran de tractar la informació personal de coformitat amb aquest Avís de privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades en les següents entitats:

  • Hosting: allotjat en wix.com convenient que consulti tot el relatiu a la seva política de privacitat, com a responsables dels usuaris i de les gestions que és realitzen a la web

  • Google: per a l’ús del Google Analytics

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  Els interessats podran exercitar, si ho desitgen, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, a través dels següents mitjans:

  Els interessats podran, en relació amb aquells tractaments que estiguin basats en l’obtenció del seu consentiment, retirar el seu consentiment mitjançant el procediment que es detalla en el paràgraf anterior.

  • Mitjançant enviament de sol·licitud per escrit a l’adreça postal indicada.

  • Mitjançant enviament de sol·licitud al correu electrònic info@mtnautic.com.

 • Davant quina autoritat pot exercir els reclamacions?

  Els interessats poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació amb la resposta que hagin rebut d’Escola Vela Sant Pol en atendre els seus drets. En tot cas, l’usuari és informat que la gestió de les reclamacions en matèria de tractament de dades personals seran tramitades pel responsable de l’entitat o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@mtnautic.com, adjuntant en ambdós casos a aquesta sol·licitud, còpia del seu DNI, NIF o document oficial que l’identifiqui.

 • Menors d’edat

  La present web de wwwmtnautic.com no es dirigeix a menors d’edat. Aquesta entitat s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

 • Durada i Modificació

  Escola Vela Sant Pol es reserva el dret a modificar i / o actualitzar els termes i condicions establertes en aquesta Web així com els seus continguts, de manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà  limitada al temps de la seva exposició.

 • Legislació i jurisdicció aplicable

  Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu és, totes les parts que intervenen es sotmeten als Jutges i Tribunals de Escola Vela Sant Pol, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

  Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta d’estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.

 

Tots els drets d’autor per la normativa vigent en matèria de propietat industrial. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà .

bottom of page